logotyp

Underlagsdata för uträkning av CO2 och O2 utsläpp.
Receptionen drivs med enbart solceller som laddar 12V batteri och
driver då hydroforanläggning
med vattenpump, belysning och det mobila
internetet som används för incheckning av gästerna.

CO2 utsläpp

25  gasolflaskor av typ P11 och som innehåller
totalt 25x11= 275 kg CO2 eller 0,50 ton CO2/km2.

50 skm3 ved förbrukas för matlagning, bastu mm.

Biltrafik inom campingen 1500 familjer som kör i genomsnitt 10 km inom campingområdet 15000 km x 0,12 kg = 1,8 ton CO2 eller 3,6 ton CO2/km2

Campinggästerna motsvarar en by på 80 personer åretruntboende och deras utandningsluft är ca 6,3 millioner andetag per år (12 st/min), 0,5 liter luft per andetag och koldioxidprocent på 4-5 i varje utandning blir detta en produktion av hela 260 kg koldioxid per människa och år.

Detta ger 80X260=20800 kg CO2 eller 41,6 ton CO2/km2

O2 utsläpp

55 ha skog och 18 ha vatten utgör camping-området och skogen har en genomsnittsålder på 50 år.

Tillväxt av skog inom campingområdet 250 skm3 minus gästförbrukningen på 50 skm3 är då lika med 200 skm3 tillväxt.


Skogens  upptagande av CO2 och avgivande av O2 är under utredning och om detta sätts lika med 0 tills de exakta uppgifterna är klara blir det totala utsläppet av CO2  på Hätteboda Vildmarks-camping 0,5+3,6+41,6=45,7 ton CO2/km2 eller 571 kg CO2/campinginvånare  och år.
Genomsnitt i Sverige är 6-7000 kg/CO2/år.